Eski Pazar Ordu’nun ikinci yerleşim yeridir. Eskipazar Camii dikdörtgen planlıdır.
1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından kurulmuştur. Cami Rumi 1197 (Miladi 1781) yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılmıştır.

Depremden harap olan cami yüzyılın başlarında onarılmıştır. Eski camiden günümüze sadece giriş kapısı ve portalı kalmıştır. Şimdiki minaresi ise 1877 yılında eski minarenin kaidesi üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar teşkilatınca onarılmıştır. Pencere kapısı ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. İki hamamı mevcuttur. Ordu Şehir Merkezine 6 km mesafededir. (Botanik Bahçesi ve Kurul Kalesi Yerleşkesi yol güzergahı üzerindedir).

Eskipazar Büyük Hamam

Eskipazar Büyük Hamam 16.yy yapılmış bir eserdir. Günümüze harap bir durumda ulaşmıştır. Restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığımızca tamamlandığında Eski mezar taşlarının ve yörede kullanılan taş eşyaların sergileneceği bir mekan olacaktır.

Büyük Hamam: Caminin güney tarafında yer alır. Soğuk, ılık ve sıcak olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Hamamın dışı moloz taş, içi ise düzgün yontma taştan yapılmıştır. Hamamın dışı moloz taş, içi ise düzgün yontma taştan yapılmıştır. Örtüde kubbe ve tonoz kullanılmıştır.

 

Küçük Hamam: Caminin kuzey doğusunda yer almaktadır. Tek bir kare mekan ile suhaznesinden oluşmaktadır. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Eskipazar Küçük Hamam 18.yy yapılmış bir eserdir. Günümüze harap bir durumda ulaşmıştır.

Projeler tamamlandığında Botanik Bahçesi içersinde bir mekan olarak değerlendirilecektir. Ordu Merkeze bağlı Eskipazarda bulunmaktadır.