Kabataş İlçesi Kuzköy sınırları içerisinde bulunan Türbe 14. asırda yöreye gelen Türklerden Şid Abdal’a aittir. Yörenin Türkleşmesine öncülük etmiş bir büyük hoca ve şeyhtir.

Kabataş İlçemiz Kuzköy sınırları içersinde bulunmaktadır.