Av Turizmi Nedir ve Nerelerde Yapılır?

Avcılık ilk insanın doğada var olma mücadelesi ile başlar. İnsanın yerleşik hayata geçmesi ile birlikte tarım ve hayvancılığın gelişmesi avcılık faaliyetlerini de azaltmıştır. Bununla birlikte insanların av merakı ve doğayı keşfetme hevesi avcılığın – av turizmi hiçbir zaman vazgeçilmez bir aktivite olacağının bir göstergesidir.

Türkiye’de Av Turizmi

Ülkemizin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından avcılığın gelişmesine elverişli konumdadır. Ancak av hayvanlarımız, bugün belirli türler dışında av turizmi için sunulabilecek belirli zenginliğe ulaşmış değildir. Av turizmine açılacak avlaklar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilmektedir.

Ülkemizde avcılık turizmi faaliyetleri; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Yerli ve Yabancı Avcıların Avlanmalarına ilişkin Esas ve Usulleri Yönetmeliği’ne göre yapılır. Yönetmelik, kanunun 15 ve 32. maddeleri kapsamında hazırlanıp 8 Ocak 2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik; sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkelerini gözeterek oluşturulmuştur (Akpınar ve Bulut, 2010).

Ordu ilinde av turizminin geliştirilmesi amacıyla 2 adet avlak tescili yapılmıştır. Avlaklarımızda özellikle Yaban Domuzu avı planlanmıştır.