Gürgentepe

Gürgentepe ilçesinin kuruluş yılı : 1936, Nüfusu: 15.275 (İlçe Merkezi: 7.336), Yüz Ölçümü : 221 Km2, Köy Sayısı : 11’dir.

İlçe Tarihçesi

Gürgentepe, Ordu-Sivas karayolunun 48.km’si üzerinde bulunan 1275 rakımlı mevkiinin adıdır.İlçe uzun yıllar küçük bir yerleşim yeri olarak kalmıştır. Gürgentepe’nin tarihi gelişimi, Ordu-Sivas karayolunun açılmasıyla yakından ilgilidir. Bugünkü anayol, ticari kervanların Ordu-Sivas üzerinden Anadolu’ya daha rahat ulaşmasını sağlamak maksadıyla Osmanlı döneminde (Atlıyaya, Stabilize, şose yolu) 1885’de hizmete açılmıştır. Ancak bu yol, ormanlık, dağlık ve engebeli bir arazi üzerinde yer aldığı ve kışlan devamlı kar yağışlı geçtiğinden asayişsizlik sebebiyle II. Dünya Savaşı sonuna kadar pek kullanılmamıştır. Bu yıllarda OrduUlubeySarpdere- ÇatalarmutGölköy güzergâhının kullanılmasına devam edilmiştir. Şehrin bugünkü bulunduğu yerde han varmış. Ordu-Sivas güzergâhında kurulmuş bulunan bu han uzun yıllar konar-göçer ticaretçilerin dinlenme-konaklama ve alış¬veriş merkezi olarak hizmet vermiştir. 1940 ve 1950’li yıllarda küçük değişikliklerle yeniden yapılan yol, motorlu araçların karayolu taşımacılığına açılmıştır.

İlçenin Kuruluşu

Hanyanı” ismi ile kısa zamanda gelişmeye başlayan bu küçük yerleşim birimi, civar köylerin ilgisiyle giderek panayır ve pazar yeri özelliği kazanmıştır. Bununla birlikte Akmescit köyü muhtarı Hamdi Yılmaz’ın gayretleriyle Cuma günleri tertip edilen güreşlere katılan kalabalıkların ilgisi, aynı zamanda bugünkü Hıdırellez geleneğinin daha canlı bir şekilde kutlanmasını yaygınlaştırmıştır. Bunu plansız ve imarsız yapılaşma faaliyetleriyle, devletin asayişi sağlamak için Karakol açması takip etmiştir. Bütün bu gelişmeler, buranın (Hanyanı) geleceğini olumlu yönde etkilemiştir. Yerleşim yeri, Ağızlar ve Akmescit köylerinin birleşmesiyle 7 Ağustos 1955 tarihinde Gölköy ilçesine bağlı bir belediye teşkilatı kurulmasıyla “Gürgentepe” ismini almıştır.

Coğrafya: İlçe, 40-41 derece kuzey enlemleri (parelelleri) ile 36-38 derece doğu boylamları (meridyen) arasında yer alır . İl merkezine uzaklığı 48 km, olup, yüzölçümü 221 kilometrekaredir. Kilometrekareye 75 kişi düşer. Ordu-Sivas Karayolu güzergahında ve önemli bir geçit yerinde kurulmuştur. İle göre güneyde ve iç kesimde bulunur. Sarp ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Doğudan Ulubey, batıdan Çatalpınar, kuzeyden Perşembe ve Fatsa, Güneyden Gölköy, Kuzeybatıdan Çamaş güneybatıdan Kabataş ilçeleriyle çevrili olan Gürgentepe, Canik dağları ile Giresun Dağları‘nın kesişim noktası üzerindedir. İlçe merkezinin rakımı 1275 metredir. İlçe Karadeniz’e yakın olmasına karşılık, Karadeniz Dağları‘nın sahilden itibaren birdenbire yükselmesi sebebiyle engebeli bir arazi yapısı hakimdir. Genelde arazinin bütün yönlerden ilçenin kurulu olduğu merkeze doğru yükseldiği dikkati çeker. Bu yönüyle Ordu iline bağlı ilçeler arasında farklılık gösterir.

Gezilecek Yerler:
Dikenlice Kaya Mezarı: Ordu İli Gürgentepe ilçesi Dikenlice Köyü’nde bulunur. Kayalıklara oyulmuş 8 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarlar tek odalı olup içerisinde ölünün konulduğu sekiler vardır.

İlçe Kültür Varlıkları:

1-İlçenin Dikenlice’de, Kuzgunkayası Mağara yanı mevkiinde 5 adet tescilli kaya mezarı bulunmaktadır.

2- İlçe Dikenlicede Şimşirtepe mevkiinde 10 adet tescilli kaya mezarı bulunmaktadır.

Ulaşım: Ordu – Gürgentepe arası 50 Km dir. Gürgentepe-Gölköy arası 13 Km’dir. Ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır