İkizce

İkizce

İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin son zamanlarda yapılan araştırmalara göre ortaya çıkışı Rum Pontus Devleti dönemlerine rastlar. (1204-1461) İlçenin Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde merkezi Niksar’da bulunan Taceddinoğulları Beyliği‘nin eline geçtiği rivayet edilmektedir. Yörenin tamamen Türkleşmesi Fatih Sultan Mehmet’in Rum Pontus Devleti’ni ortadan kaldırması ile gerçekleşmiştir.

Tarihçesi

İkizce
İlçe Merkezi

İkizce’nin tarihini araştırdığımızda Selçuklular döneminde yörede yaşayan yerlilerin Lalaoğulları adı altında bir beylik kurdukları rivayet edilir. Yörede yaşayan Rum ve Ermenilerin İstiklal savaşından sonra yöreyi terk etmeleri ve bazı Türk kabilelerinin köy dışına göç etmeleri neticesinde köyün nüfusu azalmış ve nüfus azalınca da köyün ileri gelen kabileleri Laleli köyünün çevresi ile birleşerek yeni bir köy oluşturulması gerektiği görüşünü ortaya atmışlar ve köyün adını Laleli Mea Beyneli olarak değiştirmişlerdir. (Arapçada Mea ile Beyneli çevresi demektir.) Laleli Mea Beyneli ismi zamanla Laleli Mabeyceli olarak şive değişikliğine uğramış, 1957 yılına kadar Laleli Mabeyceli olarak devam etmiştir.

İlçe içinde bir köprü
İkizce

1957 yılında bakanlıkça yörenin adı İkizce olarak değiştirilmiştir. 1959 yılında ilk pazar yeri kurulmuştur. İlçe, Ünye İlçesi’ne 30 km. mesafede olup Ünye’den Samsun istikametine giden karayolunun 15. km’sinde Samsun il sınırı olan Akçay Köprüsü‘nden güneye dönülerek 15 km içeride Akçay Irmağı’nın iki yakasında tepeler eteğinde kurulmuş şirin bir yerleşim yeridir. İlçe sahil karayolu arası 15 km olup tamamen asfalttır. 41-42 enlem, 36-37 boylam dereceleri arasında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Akçay, güneyinde Akkuş, batısında Terme, doğusunda Çaybaşı bulunmaktadır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği (Rakım) 130 metre olup, buna karşın belde ve köyleri daha yüksek ve engebelidir. Bitki örtüsü orman olup; tür olarak kestane, gürgen, meşe, kızılağaç mevcuttur. Bu bitki örtüsüne bir de fındık bahçeleri eklenince ilçenin yem yeşil bir bitki örtüsüne büründüğünü görürüz.

İkizce’nin Kuruluşu 1990 yılıdır. İlçe Merkez nüfusu 7.106 olup, toplamda 20.332’dir. Yüz Ölçümü 118 Km2’dir. Köy Sayısı 6’dır.

İklim:

İlçemiz Karadeniz İklimi etkisi altındadır. Yazları sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. İlçenin tam ortasından geçen Akçay Irmağı ilçenin hayat damarı ve güzellik kaynağıdır.

Gezilecek Yerler:

Gençağa Kalesi: Kale, Ordu İlimiz İkizce ilçesi Karlıtepe köyü sınırlarında sarp bir kaya kütlesi üzerinde yer almaktadır. Fazla hasar görmemiştir. 13. yüzyılda Hacıemiroğulları Beyliği zamanında yapılmıştır. Temaşa imkanı yüksek bir kaledir. 1. derece doğal ve arkeolojik SİT alanı olarak ilan edilmiştir.

Laleli Camii: Tamamen ahşap olan camide kullanılan kereste bölge iklimine dayanıklı olan pelit ağacından yapılmıştır. Caminin 400-450 yıl önce yapıldığı kullanılan ağacın üzerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.

İlçe Kültür Varlıkları:

1-Gençağa Kalesi– 1.Derece Arkeolojik Sit alanı/İkizce ilçemizin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
2-Laleli Camii, Düzpelit Mahallesi mezarlık içinde yer almaktadır.

Ulaşım:

Ordu ile arası : 92 km, İkizce-Ünye arası: 30 km dir.