Kabadüz Nerede?

Kabadüz Ordu Kabadüz
Kabadüz-Ordu

Kabadüz ilçesinin Kuruluş Yılı: 1990, Nüfusu: 8.670 (İlçe Merkezi:3.080 ), Yüz Ölçümü: 340 Km2, Köy Sayısı: 11’dir.

- Reklam -

Kabadüz

Tarihçesi: İlçenin tarihi M.Ö.8.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bölgede yaşayan ilk topluluk Tibaren ve Kalib (Halib) adlarındaki topluluklardır. Bilindiği kadarı ile Kalib’lerin demircilikle uğraştıkları, bölgedeki demir madenlerini işleterek geçimlerini sağladıkları, demircilikte ilerledikleri ve işlemiş oldukları demirleri kolayca satabilmek için sahile kadar indikleri rivayet edilmektedir. Kabadüz bölgesi tarihte birçok devletin ve beyliğin egemenliği altında kalmıştır. Kronolojik sıraya göre:

  • M.Ö.3. yüz yılda Pont Krallığı’nın
  • 1142-1172 yılları arası Danişmendliler’in
  • 1204-1300 yılları arası Trabzon Rum İmparatorluğu’nun
  • 1344-1421 yılları arası Hacı Emiroğulları Beyliği’nin 1421’den sonra da Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında kalmıştır.

Osmanlı Döneminde Kabadüz

Kabadüz bölgesi Fatih’in babası Sultan II. Murat tarafından 1421-1451 yılları arası Osmanlı topraklarına katılmıştır. Cumhuriyet Tarihi’nde: İlçe 1925 tarihine kadar Karakiraz Köyü’ne bağlı bir mahalle olarak kalmış, 1925’te Karakiraz Köyü’nden ayrılarak “Kabadüz Köyü” adını alarak köy olmuştur. 1931 yılının Mart ayında Ordu Merkez İlçesine bağlı tam teşkilatlı bir Bucak yapılmıştır. İlçe 30 Aralık 1987 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile, Başköy’ün de Kabadüz’e katılmasıyla 1989 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere, belediye teşkilatına kavuşarak Kabadüz Belediyesi kurulmuştur. 20 Mayıs 1990 tarihli 20523 sayılı resmi gazetede yayınlanan 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanun ile ilçe haline getirilmiş ve “Kabadüz İlçesi” adını almıştır.

Coğrafi Yapısı:

İlçe merkezi, Ordu’nun 21 km güneyinde, Melet Irmağı’nın doğusundaki yayla topraklarının başladığı 600m. Rakımlı bir sırt üzerinde kurulmuştur. Doğusunda Giresun ilinin Piraziz ilçesi, batısında Ulubey ilçesi, kuzeyinde Gülyalı ve Ordu merkez ilçesi, güneyinde Mesudiye ilçesi bulunur. İlçe olarak 340 km2 yüzölçümüne ve Turnalık’dan itibaren geniş yayla topraklarına sahiptir. Bölgenin yayla kısımlarında Karagöl Dağı eteklerine kadar üzerinde pek çok Oba’nın bulunduğu mera arazileriyle karşılaşılır. Ordu- Çambaşı yolunun uzunlamasına ortasından geçtiği Kabadüz, dar bir sırtta kurulduğu için ilçe ancak yol boyunca gelişebilmiştir.

Çambaşı Yaylası: Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yaylalarındandır. Hem yaz hem kış aylarında turizm için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahiptir. Deniz seviyesinden 1,850 m. yükseklikte olan yaylanın ulaşımı, Ordu – Kabadüz – Çambaşı güzergahını oluşturan asfalt yol ile sağlanmaktadır. Modern iki otel ve restoran mevcuttur. Çarşısı, pazarı, piknik yerleri, lokantaları vardır.

Çambaşı Kayak Merkezi: İlçe sınırları içerisinde bulunan turistik önem sahip Çambaşı Yaylası’nı Ordu’nun Turizm cazibe merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 2010 yılında Çambaşı Merkezi yapım çalışmaları başlatılmıştır.

Tescilli Ürün:Ordu Yayla Pancarı Turşusu” Tescillenmek üzere Türk Patent Enstitüsüne gönderilmiştir.

İlçe Kültür Varlıkları: İlçede 3 adet Tescilli Kültür Varlığı bulunmaktadır.

1-Ahşap Köprü – Derinçay Köyü içerisinde bulunmaktadır.

2- Çambaşı Mezarlığı – Yokuşdibi Beldesi , Çambaşı yayla merkezinde Musakırık mevkiinde bulunmaktadır.

3-Oluklu Çeşme- Harami Köyü Oluklu Mah. bulunmaktadır.

Ulaşım: Ordu – Kabadüz: 21 km , Yokuşdibi-Kabadüz: 17 km dir. Ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır.