Kavimler Durağı: Kumru

Kumru Ordu Kumru
Ordu- Kumru İlçesi

Kumru

Kumru İlçesinin kuruluş yılı 1961, Nufusu 31.847 (İlçe Merkezi: 12.847), Yüzölçümü 344 Km2, Köy sayısı ise 30’dur.

Kumru’nun Tarihçesi:

İlçe çağlar boyunca kavimlerin yaşadığı bir bölgedir. Tarihi M.Ö. 584-555 yıllarından Pers imparatorluğuna dayanmaktadır. Pont Krallığı hâkimiyetine girmiştir. Pont Krallığı üç asıra yakın bu bölgede hâkimiyet kurmuştur. M.S. 391-395 yıllarında bu bölge Doğu Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir. M.S. 391-395 yıllarında Orta Asya’dan büyük göçler halinde gelen Peçenek ve Kuman Türkleri Kumru topraklarında uzun süre kalmış yörenin Türkleşmesinde büyük ol oynamışlardır. Yöremize güçlü bir Türk hâkimiyeti 1095-1175 tarihinde Danişmentliler tarafından sağlanmıştır.

Danişmend Ahmet Gazinin ölümü ile yöre kısa süreli de olsa Bizanslılar tarafından işgal edilmişi 178 yılında Selçuklu sultanı 2.Kılıçarslan tarafından Selçuklu topraklarına katılmıştır. Selçuklu Devletinin Kösedağ savaşından sonra gücünü kaybetmesi üzerine bu topraklarda birçok beylikler oluşmuş. Sırasıyla 1327-1380 yılları arasında Eratna Beyliğine, ondan sonra Kadı Burhanettin’in idaresine daha sonra 1389’da Hacı Emiroğlulları’nın hâkimiyetine girmiştir. 1398 yılında Yıldırım Bayezit’in Samsun ve Ordu topraklarına girmesi ile bu bölge Osmanlı idaresine bağlanmıştır.

Bugünkü Yanlızdam Köyü merkez olmak üzere 1926 yılında Fatsa’ya bağlı nahiye haline getirilen Kumru, 01 Nisan 1960 ve 7033 Sayılı Kanun ile ilçe haline getirilmiştir.

Coğrafi Yapısı: Denizden 35 km. içeride, Canik dağlarının vadileri arasındadır. Denizden 340 metre yükseklikte olup, yörede her zaman yağış görülür. Arazinin büyük bir kısmı orman ve fundalıktır, ilçenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanmaktadır. Tarıma elverişli arazilerin tamamı fındık, mısır ve patates dikimine ayrılmıştır. İlçe turizm bakımından gelişmektedir. Dikkate değer etkinlikler Erecek Yayla Şenlikleri ve Düzoba Yayla Şenlikleridir. İlçe doğal yapısı bakımında yayla turizmine çok elverişlidir.

Gezilecek Yerler:

Düzoba Yaylası: İlçe yayla bakımından zengindir ve Erikçeli (Bakacak) Yaylası, Ericek Yaylası, Düzoba Yaylası bunlardan en önemlileridir. Düzoba Yaylası merkez haline getirilmiş ve Mayıs ayının sonu ile Ekim ayının başı arasında her Pazar günü yayla pazarı kurulmaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın 1. günü bilinmeyen bir tarihten bu tarafa Fizme’de güreşler tertip edilmektedir.

Tescilli Ürünleri: Kumru Macunu Tescillenmek üzere Türk Patent Enstitüsüne gönderilmiştir.

İlçe Kültür Varlıkları:İlçede 3 adet tescilli Kültür Varlığı bulunmaktadır.

1-1.Derece Arkeolojik Sit Alanı-Fizme Beldesi, Eceli Mahallesinde bulunmaktadır.
2-Samur Tümülüsü-Kumru Merkez Camii, Samur Mah. bulunmaktadır.
3-Kumru Merkez Samur Mah. bulunmaktadır.

Ulaşım: Ordu-Kumru arası 65 km’dir. Ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır.