Mesudiye ilçesinin kuruluş yılı 1858’dir. Nüfusu ise 18.805 (İlçe Merkezi Nüfusu: 3804) Yüz Ölçümü 1.180 Km2 olup, köy sayısı 57’dir.

Mesudiye’nin Tarihçesi:

Bugünkü ilçe sınırları içinde yer alan Musalı Köyü’nün batısında Meletios adlı eski bir yerleşme vardır. Ayrıca, Kale Köyü yakınlarında Danişmentliler Dönemi’nden kalma mezar taşları ve yine kent yakınlarında bir Bizans şato kalıntısı bulunmaktadır. Bu süre Rum Pontos İmparatorluğu’nun yönetimi altında kalan Mesudiye, daha sonra Hacı Emiroğulları’nın üstünlüğünü tamdı. Bazı belgelere göre, Hacı Emir Bey’in malikânesi Mesudiye İlçesi’nin Eskidir Köyü içinde bulunmaktaydı. 1461’de Osmanlılar’a geçen kent, bu dönemde Karahisar-ı Şarki Kazası’na bağlı Milas adı altında bir nahiye merkeziydi. XIX. yy. Karahisar-ı Şarki Sivas Vilayeti‘ne bağlı bir sancak merkezi olunca, Milas adıyla da anılan kent, 1891’de II. Abdülhamid’e atfen Hamidiye adını aldı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Mesudiye adını alan kaza, 20 Mayıs 1933’te Şarkikarahisar’ın Sivas İline katılmasıyla, Şarkikarahisar’dan ayrılarak Ordu’ya bağlandı.

Coğrafi Yapısı: İlçenin Konumu Coğrafyası ve İklimi Mesudiye İlçesi, denizden 115 km içerde ve ortalama 1350 metre yükseklikte bir yerleşim yeridir. Şehir Merkezinin rakımı 1050 m’dir. Doğusunda Şebinkarahisar ve Kabadüz, Kuzeyinde Ulubey, Kuzeybatısında Gölköy ve Reşadiye, Güneyinde ise Koyulhisar ilçesi yer almaktadır. İlçe aşırı kırık ve engebeli arazilerden oluşan 1180 km² toprağa sahiptir.

İklimi: İlçede soğuk ve özellikle kış ayarında bol yağışlı bir iklim hâkimdir.

Gezilecek Yerler:

Kaleköy Kalesi: Mesudiye ilçesine 6 km. mesafede bulunan Kaleköy sınırlarında bulunur. Üç kümbet kalıntısı ve kaya mezarları vardır. 14. yüzyılda yapıldığı bilinmekte olup, eski mezar taşları mevcuttur. Büyük sur duvarları, kümbet kalıntıları ve tarihi mezarlardan oluşan kalıntılar bulunmaktadır.

Mesudiye Kültür Merkezi (Eski Kilise): Mesudiye İlçenin Kışla mahallesinde yer almaktadır. Kültür Merkezinin (Kilisenin) girişi düzgün ve işlenmiş renkli kesme taşlarla vurgulanmıştır. İç mekan üç nefli olarak düzenlenmiştir. Tescilli olan kilisenin restorasyonu tamamlanarak, Kültür Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

İlçe Kültür Varlıkları: İlçede 36 adet Tescilli Kültür Varlığı bulunmaktadır.

Bunlardan Konut: 16 adet, Kilise: 5 adet, Arkeolojik Sit Alanı: 2 adet, Çeşme: 1 adet, Camii ve Hazire: 2 adet, Höyük:1 adet, Kale: 2 adet, Kaya Mezarı: 2 adet, Konak:1 adet, Türbe: 3 adettir.

Ulaşım: Mesudiye -Ordu arası: 114 km, Gölköy: 51 km, Gürgentepe: 64 km’dir.