Türkiye iklim çeşitliliği ve farklı yükseltilerden oluşan topoğrafik yapısı nedeniyle çok çeşitli bir floristik yapıya sahiptir. Endemik ve nadir olan birçok bitki türü ile birlikte toplam tür sayısı 10.000’e ulaşmıştır. Avrupa’daki toplam bitki türü sayısının 12.000 civarında olduğu düşünülürse ülkemiz bitki örtüsünün zenginliği daha kolay anlaşılır. Bu flora zenginliği botanik turizmi ile ilgilenenler için büyük bir çekicilik oluşturmaktadır.

Doğanın korunması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından birçok çalışmalar yürütülmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu amaçla milli park, tabiat parkı, yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı geliştirme sahası, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı gibi koruma statüleri ilan ederek kaynak değeri açısından önemli olan alanları koruma altına almaktadır.

Ordu Botanik Turizmi Nerede Yapılır

Ordu ilindeki  tüm yaylalar özellikle MesudiyeTopçam ve Yeşilce Yaylaları botanik turizmi açısından özellikli yerlerdir.