Ordu Festival Turizmi

Festivaller, sosyal ve kültürel kutlama etkinlikleridir. Festival Turizmi, dikkate değer bir ekonomik etki yaratan, turist çeken bir unsur olarak görülmektedir. Eski Anadolu Roma, Çin, Hint, Uzakdoğu ve Ortadoğu uygarlıklarında, Müslümanlık, Hıristiyanlık, Musevilik ve Budizm gibi dinlerin yaygın olduğu tüm toplumlarda geleneksel hale getirilmiş ve günümüze kadar süregelen dinsel kökenli birçok festival bulunmaktadır. Festival ve Şenlikler noktasında Ordu çok zengin bir kaynağa sahiptir.

Türkiye’deki Festival ve Şenlikler Nelerdir

Günümüzdeki festivaller aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: Dini festivaller, Tarımsal ürün Festivalleri, Folklor festivalleri (Geleneksel yaşam biçimlerine yönelik, yemek türleri, aşure, Hıdrellez Şenlikleri, yerel büyükleri ve kahramanları anma vb.), Sanat festivalleri (resim, film, fotoğrafçılık, dans, tiyatro, şiir, müzik vb) (Koçkar, 1998).

Ülkemizde yılda 1000’in üzerinde yöresel festival yapılmaktadır. Bu festivallerin bazıları uluslararası düzeye ulaşmıştır. Yörenin kültürünü, ürünlerini veya doğal zenginliklerini tanıtarak turist çekmeyi amaçlayan birçok festival günümüzde uluslararası düzeyde organize edilir hale gelmiştir.

Ordu Festival Turizmi ve Şenlikleri

Festival Turizmi ve şenlikleri olarak Ordu’da; Çambaşı Yayla Şenliği, Perşembe Yaylası Şenlikleri, Yokuşdibi Yayla Şenliği, Eriçek Yaban Çileği Şenliği, Vosvos Şenliği etkinlikleri düzenlemektedir.