Dikdörtgen planlı, köşeleri kesme taş, araları moloz taş, üzeri sıvalı bir yapıdır.

“OSMANLI DÖNEMİ HAMAMLARINDANDIR!”

Yapının ortasında büyük, yanlarında küçük tonozla örtüsü sağlanmıştır. Öndeki kısma bitişik 2. bir kısım vardır. Bu kısım 2 katlıdır.

Üst kat ahşaptır. Yan cephede bir bacada bulunmaktadır. Giriş yan cephedendir. Hamam orta konumdadır.